HVEM ER VI

Koret Paradox er et nytænkende og engageret kor i det københavnske korliv. Vi består af ca. 35 sangere. Siden efteråret 2006 har korets dirigent været Julie Smed Jensen.

Repertoiret spænder vidt fra renæssancen over Bachs store værker fra barokken, til den kendte danske lyd af Carl Nielsens sange og helt frem til værker af nulevende komponister.

Paradox er ikke bare et kor, der står på snorlige rækker og synger smukt. Ofte bliver hele koncertrummet inddraget som en aktiv del af koncerten. Dermed får de lyttende en mulighed for at opleve kormusikken fra nye vinkler, og håbet er, at de får øret op for kormusik, måske bliver ramt i hjertet og går hjem en stor oplevelse rigere med et nyt syn på, hvordan kormusik også kan være.

Læs mere om koret her.