HVEM ER VI

Koret Paradox er et klassisk kor bestående ca. 30 sangere, der siden efteråret 2006 er blevet dirigeret af Julie Smed Jensen. Vi er et musikalsk fællesskab, der både forenes af en enorm sangglæde og passion for klassisk musik og af et stærkt socialt sammenhold på tværs af forskellige professioner og aldre mm. Vi synger alt fra danske sange og salmer, nykomponerede korværker af danske komponister til klassikere af Händel, Bach og Fauré.

Vi er amatørkor med en professionel og fokuseret tilgang, når vi til korprøverne indstuderer musik.
Samtidig er koret et demokratisk foreningsfællesskab, hvor korets sangere løbende inddrages af bestyrelse og kordirigent i beslutninger om korets næste projekter.

Vi holder til i Mariakirken på Vesterbro, med hvem vi har et tæt samarbejde. Ligesom Mariakirken, har vi i Koret Paradox en stærk social profil. Til vores årlige julekoncert inviterer vi således Redens og Mariatjenestens brugere ind, og overskuddet går til de to organisationers frivillige sociale arbejde.

Koret har tradition for at tænke den klassiske kormusik ind i nye rammer. Det sker for eksempel, når vi deltager i arrangementer, hvor kormusikken – uden at være hovedattraktionen – kan tilføre noget nyt. Det kan være til fællesspisnings- eller debatarrangementer. Det kan være, når vi i samarbejde med Mariakirken på Kulturnatten åbner dørene ud til Istedgade, så forbipasserende spontant kan komme ind eller når vi synger pop-up-sang forskellige steder i byens rum.

Klik her for at booke koret.